Training Verbindend Leiderschap


Als manager of leidinggevende is het van groot belang om jouw team van medewerkers te kunnen inspireren, te motiveren en te leiden.
Om dit succesvol te kunnen doen zijn authenticiteit en verbindend leiderschap cruciaal voor de hedendaagse manager of leidinggevende.

Onze huidige tijd vraagt een andere manier van denken over en vooral vormgeven aan leiderschap. Controle is niet langer het leidende beginsel, het heeft plaats gemaakt voor "verbinding''. Verbinding met jezelf, de ander en het beoogde doel.

Hedendaags leiderschap vraagt een duale aanpak van de leider.
Enerzijds is sociaal leiderschap essentieel voor motivatie en commitment van het personeel. Anderzijds vraagt de huidige economische tijd een strategisch leider met een sterke doeloriƫntatie. Zoeken van evenwicht hiertussen is de kunst van het hedendaagse leiderschap.

Deze interactieve training van 3 dagdelen gaat in op de 3 elementen van Verbindend Leiderschap.
We gebruiken hierbij verschillende werkvormen en komen zo in 3 dagdelen tot een goed inzicht voor de deelnemers wat Verbindend Leiderschap voor hen kan betekenen en hoe zich hier in de praktijk verder in te bekwamen.

Hoewel de kaders van deze training zijn uitgewerkt en in een basis training vastgelegd, zijn geen 2 organisaties gelijk.
Wij bespreken samen met de klant de meest ideale invulling afhankelijk van de behoeften binnen de eigen organisatie om zo tot een uniek maatwerk programma te komen.

(Voor deze training worden GEEN paarden ingezet.)

Voorwaarden

Op onze diensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

Wij conformeren ons aan de

 

 

Nieuwsbrief