Zoeken in blogs

Blogin

Alleen voor geregistreerde bloggers van Coach & Paard.

%AM, %02 %958 %2014 %00:%sept

Verbindend Leiderschap – Verbinding met jezelf

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

In verbinding met jezelf.

Hedendaags leiderschap gaat over het motiveren en het benutten van de talenten van de ander vanuit de verbinding met jezelf. Het gaat niet alleen over verstandelijke zaken, het gaat over afstemmen op jezelf en de ander, aanvoelen wat er speelt en daarmee in verbinding zijn.

Het zien van de talenten van de ander en ruimte bieden voor eigen inbreng om zo gezamenlijk tot de beste resultaten te komen. Het gaat over daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen als leider en jouw voorbeeldrol.
Roep met je eigen gedrag het gedrag op dat je wilt zien. Dat heeft met samenwerken te maken en verantwoordelijkheid nemen, ieder voor zijn eigen aandeel en het creëren van commitment.
Maar hoe doe je dat?

We denken te weten wie we zijn of wie we willen zijn, vanuit het verstand geredeneerd. Want gevoel dat is zo ongrijpbaar voor velen. Als we iets bewust voelen zijn dat emoties en dan nog meestal de minder fijne. Als we blij of opgewekt of trots zijn dan voelt dat prettig maar echt bij dat gevoel stilstaan is er vaak niet bij.
Aan de andere kant, zodra we verdrietig, gekwetst, onzeker etc. zijn, dat willen we helemaal niet voelen met als resultaat dat we de onplezierige gevoelens wegdrukken of wegredeneren en er van alles aan doen om er maar geen last van te hebben.
En zo laveer je dan door het leven van werk naar thuis of gezin, vrienden, sport, etc. in een verstandelijk bestaan waarbij gedachten en plannen maken de boventoon voeren.

Maar wie ben je nu werkelijk?
Een mens bestaat niet alleen uit een lichaam met daarin een stel hersens. Alleen maar bezig zijn in je gedachten en bepalen wat te doen om te zijn wie je wilt zijn of denkt te zijn, levert vaak niet op wat je écht wilt. Om in verbinding te staan met jezelf zal je aandacht moeten besteden aan alle delen van je mens zijn.

We zijn allemaal wel bekend met het fysieke deel, ons lichaam. We weten wel of we lekker in ons vel zitten. En ook de effecten van vermoeidheid, stress of grote blijdschap op het lichaam herkennen we wel. Vaak staan we er echter niet bij stil waar de fysieke effecten hun oorsprong hebben.

Dan is er het rationele deel. Daarvan zijn we ons vaak bewust. Onze gedachten, ideeën, het maken van plannen, analyseren, het is maar zelden stil daar boven. Om nog maar te zwijgen van interne dialogen met de verschillende stemmetjes in ons hoofd.

Ook het emotionele deel kennen we, dat zijn de emoties die we ervaren bij bepaalde gebeurtenissen, al zitten we daar niet altijd op te wachten. Er zijn verschillende theorieën over welke basis emoties er zijn. Ik houd het hier bij Angst, Verdriet, Boosheid, Blijheid en Liefde. Het lastige van emoties is dat wij het grootste deel niet als zeer productief beschouwen met als gevolg dat we onze emoties vaak het liefst wegredeneren of afleiding gaan zoeken in hard werken, plezier, verslaving, eten, etc.

Een voor veel mensen minder bekende is het spirituele deel. Het woord spiritueel komt van het Latijnse spiritus wat geest betekent. In een strikte betekenis wordt er het bewustzijn mee aangeduid dat de menselijke ziel of het menselijke innerlijk zijn oorsprong heeft of in relatie staat tot een hogere werkelijkheid. Dit uit zich onder meer in vragen over zingeving en de reden van ons bestaan.

Gerelateerd aan het spirituele deel is het energetisch deel. Dit gaat er vanuit dat door ons lichaam verschillende energiebanen lopen die invloed hebben op ons welzijn.
De basisgedachte is dat fysieke en psychische problemen, waaronder een burn-out, op kunnen treden door een disbalans of blokkades in onze energiestroom.
Wat wij meestal wel waarnemen is ons eigen energieniveau, we voelen ons moe of juist energiek. Negatieve flow vs positieve flow. Het energetisch deel gaat echter verder dan dat.

Om in verbinding te kunnen zijn met jezelf is het nodig om alle delen van ons mens zijn te erkennen, te accepteren en toe te laten er te zijn. Je zou dit als volgt kunnen zien. We hebben een lichaam, maar we zijn geen lichaam, evenzo zijn we niet onze gedachten, emoties, bewustzijn of energie.
Wie wij echt zijn, is het geheel van deze delen.

Het is dus zaak om regelmatig stil te staan bij hoe je je fysiek voelt en wat je denkt en waar deze fysieke effecten of gedachten mogelijk vandaan komen. Emoties toe laten, erkennen en doorleven, in plaats van ze te onderdrukken door nog harder te gaan werken of allerlei andere dingen te doen en weg te lopen voor het gevoel dat onder deze emoties verborgen zit
Sta stil bij je bewustzijn, jouw subjectieve reflectie, en ben je bewust van je eigen interne processen.

Pas als je werkelijk en bewust in contact bent met al deze elementen, dan ben je in verbinding met je zelf. Vanuit die verbinding met jezelf ben je in staat een diepere verbinding te maken met de ander en je doel.

In verbinding zijn met jezelf is de eerste stap naar Verbindend Leiderschap. Zowel als leider van anderen en als leider van jezelf.
Onze huidige tijd vraagt om een andere aanpak.
Alleen vanuit een gezonde bedrijfscultuur met gezonde motivatie van alle spelers heb je een goede basis voor de toekomst.
Durf jij je buiten de gebaande paden te wagen en van jouw bedrijf een succesverhaal te maken?!
Start dan vandaag nog met implementatie van de eerste stap; De verbinding met jezelf!

Gelezen: 6257 keer Laatst aangepast op %AM, %05 %452 %2015 %10:%feb

Voorwaarden

Op onze diensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

Wij conformeren ons aan de

 

 

Nieuwsbrief