Zoeken in blogs

Blogin

Alleen voor geregistreerde bloggers van Coach & Paard.

%AM, %26 %958 %2014 %00:%juni

Wat heeft leiderschap nou met paarden te maken!?

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Legitieme vraag. Op het eerste gezicht misschien niets. Je kan je ook afvragen wat paarden nou met leiderschap te maken hebben. Als je niets met paarden te maken hebt en ze nooit tegenkomt, zal de connectie niet eens bij je opkomen. Zo was dat bij mij ook.

Tot ik een paar jaar geleden voor het eerst in contact kwam met paarden. Voor mij was dat een bijzondere ervaring, ik had direct een connectie met die dieren.
Ik ging me verdiepen in de wereld van paarden en leerde de paardentaal te interpreteren.
Kijkend naar de wereld van paarden zie ik 3 factoren die maken dat paarden vanuit hun, al zo'n 55 miljoen jaar onveranderd, natuurlijk gedrag uitermate geschikt zijn om voor (leiderschap) coaching in te zetten.

1. Paarden leven in het nu; vooral dit maakt paarden zeer geschikt voor coaching. Een paard reageert altijd op de situatie zoals deze nu is. Hierdoor is het leereffect tijdens een coaching zeer groot. Het paard spiegelt hoe je nu bent en doet. Dit biedt mogelijkheid tot experimenteren. Verander je gedrag, gedachten of houding en krijg onmiddellijk feedback. Een paard oordeelt niet maar geeft alleen terug wat het ervaart. In het nu, dus hoe je daarnet deed, doet nu niet ter zake. Dat is in de mensen wereld wel anders.

2. Paarden zijn prooidieren; het is dus van levensbelang om snel in te kunnen schatten of een ander dier (of mens) een bedreiging is. Neem een leeuw als voorbeeld. Op zichzelf is een leeuw een bedreiging voor een paard of kudde als zijnde groot en sterk roofdier. Echter een leeuw die net heeft gegeten of gedood, is op dat moment geen bedreiging meer.
Een paard is altijd zeer alert naar potentiele dreiging en zal reageren in functie van de waargenomen intenties van de dreiging. Door een zeer scherpe waarneming van non-verbaal gedrag in combinatie met de uitgestaalde energie bepaalt het paard hoe te reageren.
Hoe reageert het paard op jou? Is het voorzichtig of toont het direct vertrouwen? Wat het ook is, het geeft feedback over hoe jij overkomt als mens, dus ook naar andere mensen!

3. Paarden zijn kuddedieren; zodra een paard zeker is dat er geen directe of potentiele dreiging van een dier of mens uit gaat, is de volgende stap het willen vormen van een kudde. Een kudde is immers veiliger dan een eenling. Op dat moment is van belang wat de positie is van de nieuweling in de kudde. Is deze sterker of zwakker, leider of volger, fysiek en mentaal fit of niet?
Een paard bepaalt dat door goed te observeren en te onderzoeken. Paarden zijn zelfs in staat om concentraties van energie waar te nemen. Dat gecombineerd met de instinctief scherpe waarneming van zelfs de kleinste incongruentie in gedrag en intentie, stellen het paard in staat om in korte tijd de potentiele kudde-genoot in te schatten.
Dit mechanisme kan de coach gebruiken om te laten zien hoe jouw leiderschap geaccepteerd wordt, hoeveel vertrouwen je krijgt, hoe volgend het paard is, etc.
De competenties die hiervoor nodig zijn, zijn dezelfde als in de mensen wereld.

OK, interessant, en nu de connectie met leiderschap.
Voor paarden is leiderschap van levensbelang. Leiderschap in een paardenkudde zorgt voor bescherming tegen kwaad van buitenaf maar ook voor sociale cohesie en rust in de kudde.
Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Vertrouwen in de capaciteiten van de leider, durven volgen zonder terughoudendheid.

Niet eens zoveel anders als in organisaties en bedrijven dus. Ook daar zijn leiders nodig met verschillende kwaliteiten. Afhankelijk van de positie in de organisatie en de mensen waaraan leiding gegeven wordt, heeft een verbindend leider bepaalde basiskwaliteiten nodig om succesvol te zijn.

Maar hoe werkt dat dan? Wat kan ik als leider leren van paarden?
Leiderschap is niet meer hoe het vroeger was. De veranderende wereld vraagt om een andere denkwijze over, en het vorm geven aan leiderschap. Dit is de tijd van verbinding. Een goede leider staat in verbinding met zichzelf, met de ander en met zijn doelen.
Wat doet verbinding met je gedrag, houding en lichaamstaal en je vermogen tot leiden? Dat is de kernvraag die paarden beantwoorden!
Door een goede coach begeleid, leidt dit tot inzicht in onder meer de competenties leiderschap, stijlflexibiliteit, integriteit, samenwerking, overtuigingskracht en zelfkennis.

Leiderschap dat heb je toch van nature, of juist niet?
Het mooie van leiderschap is, dat het heel goed te coachen is.
Om dat behapbaar en concreet te maken hebben wij een aantal gedragscriteria geformuleerd van Verbindend Leiderschap. Daarmee kan je bepalen wat je huidige niveau is en waar dus verbetering mogelijk is. Op de website kan je hiervoor deze test doen.
Daar ga je vervolgens mee aan de slag, al dan niet met (professionele) ondersteuning. Zo kan je zeer concreet en gericht jezelf verder bekwamen in je leiderschap.

Je leiderschap verder bekwamen met behulp van een paard?
Ja, dat is dus heel goed mogelijk en nog effectief ook. Maar, om dat goed te kunnen doen, heb je best het een en ander nodig. Naast de benodigde faciliteiten is een goede coach van groot belang. Bij voorkeur beschikt deze over; levenservaring en een zekere wijsheid, leiderschap-, management- en (internationale) zakelijke ervaring, een gedegen coach opleiding met een specialisatie coachen met paarden en de nodige ervaring en niet te vergeten een of meerdere fijne paarden, om maar eens een paar zaken te noemen.
Kort gezegd, iemand die weet waar die over praat en weet wat die doet.
Een coach die zowel zakelijke als persoonlijke aandachtspunten weet te vertalen naar een concrete implementatie om zo het hoogst mogelijke rendement te behalen.

Dát heeft leiderschap met paarden te maken!

Gelezen: 6773 keer Laatst aangepast op %PM, %26 %616 %2014 %15:%juni
Meer in deze categorie: Waarom Leiderschapsontwikkeling »

Voorwaarden

Op onze diensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

Wij conformeren ons aan de

 

 

Nieuwsbrief